ЗНАЧАЈ ПРАВА ЖИГА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУНАРОДНОГ ПОСЛОВНОГ ПРАВА

Authors

  • Јелена Дамјановић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM1548285D

Abstract

Право жига представља једно од права које чине корпус права индустријске својине. Разлог његовог издвајања у односу на остала права индустријске својине и посебног значаја, је због способности права жига да због своје основне функције, а то је дистинктивност заправо пружа јединствену економску добит за имаоца права жига. У модерној економији имати препознатљиву ознаку чини претпоставку унапријед обезбјеђене продаје робе како на домаћем тако и међународном нивоу. Као доказ томе је повећање закључења уговора о лиценци; те повећање броја судских спорова који за предмет имају повреду права жига. Због економске добити коју пружа имаоцу право жига је често предмет „подражавања жига“, неовлашћеног коришћења жига за означавање робе исте или сличне врсте; означавање фалсификоване робе заштићеним жи-гом... Другим ријечима правна пракса доказује да активно кориш-ћење и заштита права жига пропорционално утиче на развој правне теорије међународног пословног права.

Published

2017-02-10