Др Зоран Васиљевић ПРАВНА ТЕОРИЈА КРЕДИТА

Authors

  • Бранко Мораит

Abstract

Пред чатаоцима је научна књига „Правна теорија кредита“ која представља прву публикацију ове врсте из пера др Зорана Ва-сиљевића.
Књига је произашла из истраживачког пројекта који је аутор предузео кроз припреме и реализацију своје докторске дисертације „Привредноправни аспекти кредита-уговор о кредиту“. У овој књизи коју приказујемо аутор је заокружио само једну цјелину из докторских истраживања која обухвата теоријску анализу кредит-них послова. Како нас аутор обавјештава, већ на првим страницама приказиваног рада, а што је познато не само правничкој него свеукупној јавности, предмет истраживања је веома популарна и додали бисмо, у новије вријеме и контроверзна проблематика. Отуда је свима добродошла анализа коју аутoр проводи на рела-цији кредитни послови-уговор о кредиту.

Published

2017-02-10