НЕЗАПОСЛЕНОСТ КАО РИЗИК У СОЦИЈАЛНОМ ОСИГУРАЊУ

Authors

  • Радислав Лале

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1750009L

Abstract

У раду се на цјеловит и систематичан начин расправља о ризику незапослености као једном од најтежих и најсложенијих социјалних случајева у систему социјалног осигурања. Аутор даје објашњење појма и смисла социјалног осигурања, правног појма ризика незапослености, основних претпоставки незапослености, а посебна пажња је посвећена битним елементима овог социјалног ризика. Аутор закључује да домаће право не познаје осигурање радника који се налазе у стању дјелимичне незапослености. Међутим, осигурање радника за случај дјелимичне незапослености, у бити, прелази ,,могућности“ нашег система социјалног осигурања. Такође, аутор наглашава да је наше важеће право пренагласило важност воље односно кривице у погледу осигурања за случај незапослености. Понашање радника у вези са престанком радног односа је важно, али при томе не треба занемарити чињеницу да он плаћа доприносе за случај туђе, али и своје незапослености. Ако је због објективних разлога (велики број незапослених, здравствено осигурање, итд.) потребно ограничити обим заштите незапослених, онда би основа за то требала бити врста радног односа или одређена категорија радника, а не његова воља или кривица. То је један од услова за законити развој заштите незапослених и да се од система материјалног осигурања пређе на систем социјалног осигурања у правом смислу тог појма.

Published

2017-02-14