ЗАШТИТА ЖЕНА И МАЈЧИНСТВА У НОВОМ РАДНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ

Authors

  • Борис Крешић
  • Едина Шехрић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1750037K

Abstract

У раду се анализира заштита жена и мајчинства у радном законодавству Федерације Босне и Херцеговине. Из биолошких, социјалних и хуманих разлога заштита мајчинства се остварује на неколико нивоа, с тим да је цјелокупна област социјалне заштите породице с дјецом углавном у надлежности ентитета. Ситуација је посебно специфична у Федерацији Босне и Херцеговине гдје је ова област у заједничкој надлежности федералне и кантоналних власти. То ствара одређене потешкоће у регулисању, остваривању и финансирању права запослених мајки-породиља. У раду се указује на неуједначеност рјешења у кантоналним прописима у погледу остваривања поменутих права, те тиме и на неједнак положај жена, с обзиром на то у којем кантону живе. У раду се даје преглед најзначајнијих међународних докумената којима се регулишу питања заштите мајчинства и указује се на значај и потребу усклађивања домаћих прописа са међународним стандардима. Полазећи од тога да је област заштите породице са дјецом област од посебног друштвеног интереса, неопходно је предузети активности у циљу побољшања стања у овој области.

Published

2017-02-14