ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ КОД АДЈЕКТИЦИЈСКИХ ТУЖБИ

Authors

  • Мирјана Мишкић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1750061B

Abstract

Адјектицијска одговорност господара посла може бити ограничена и неограничена. Ограничени вид одговорности даје могућност господару посла да подијели пословни ризик у правном промету са трећим лицем, а не да буде искључиви гарант извршења обавезе. У тространом односу између господара посла, потчињеног и трећег лица, било је неопходно направити ефикасан механизам заштите интереса трећих лица а и поставити границу између личне имовине господара и имовине уложене у пословни подухват. Под којим условима и у коликом обиму господар посла одговара трећим лицима и да ли је у питању stricto sensu ограничена одговорност господара посла?

Published

2017-02-14