ЗАШТИТА ПРАВА НЕОСНОВАНО ОСУЂЕНОГ ЛИЦА И ЛИЦА НЕОСНОВАНО ЛИШЕНОГ СЛОБОДЕ У КРИВИЧНОМ И ПРЕКРШАЈНОМ ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Authors

  • Миодраг Симовић
  • Драган Јовашевић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1750081S

Abstract

Као посљедица извршеног кривичног дјела или прекршаја јавља се примјена казнених (кривичних или прекршајних) санкција према његовом учиниоцу. Оне се најчешће састоје у одузимању или ограничавању права осуђеног лица - права на слободу кретања за, у судској пресуди, одређено вријеме. Међутим, могуће је да претходно изречена казнена санкција касније у поступку по ванредним правним лијековима буде опозвана. Тада се ради о неосновано осуђеном (у кривичном праву) или неосновано кажњеном (у прекршајном праву) лица. Таквом лицу припадају одређена права која имају за циљ да заштите његова људска права и слободе, а састоје се у потпуном или дјелимичном уклањању свих штетних посљедица претходне осуде или изречене казне. О појму, карактеристикама, начину и поступку остварења права лица која су неосновано осуђена и неосновано лишена слободе у кривичном поступку или неоправдано кажњена у прекршајном поступку говори се у овом раду.

Published

2017-02-14