РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА У ОКВИРУ СВЈЕТСКЕ ТРГОВИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Authors

  • Јелена Дамјановић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1750103D

Abstract

У данашњем модерном добу када је спор неизоставан пратилац пословноправних односа, алтернативно рјешавање спорова добија на значају у односу на редовне видове рјешавања спорова судским путем. Свјетска трговинска организација (СТО) свој заначај дугује високом степену извршења одлука које су донесене путем арбитражног рјешавања спорова. У овом раду ће посебно бити приказане двије одлуке из области пословног права и права индустријске својине, са јасном назнаком утицаја арбитражних одлука на међународно пословање.

Published

2017-02-14