УПРАВНА СТВАР

Authors

  • Дражен Миљић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1750121M

Abstract

У позитивном праву Републике Српске управна ствар није нормативно дефинисана. Теорија управног права није сагласна по питању конститутивних обиљежја овог појма. Судску праксу у питању управне ствари одликује неконзистентност, склоност да се управна ствар одређује од случаја до случаја, без довољне и ваљане аргументације. Због тога, овај рад има за циљ да укаже на потребу адекватног законског дефинисања овог појма како би се олакшао рад органа јавне управе и судских инстанци приликом свакодневног дјеловања.

Published

2017-02-14