ШВАЈЦАРСКИ ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ КАЗНЕНОГ НАЛОГА

Authors

  • Раденко Јанковић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1750139J

Abstract

Почетком XXI вијека је радикално измијењено кривичнопроцесно законодавство у БиХ. Једна од најзначајних новина је поступак за издавање казненог налога. Он је прихваћен под различитим страним утицајима. Иако се ради о новом поступку масовно се примијењује. Отприлике у половини оптужница тужилац ставља захтјев за издавање казненог налога. Међутим, овај поступак је изазвао и бројне дилеме, како у теорији, тако и у пракси. Јасно се уочава потреба измјене и допуне одредаба које га регулишу како би се он још боље, потпуније и прецизније нормирао. Том задатку свакако може да допринесе проучавање овог поступка у другим законодавствима. У упоредном законодавству посебно је значајан швајцарски Strafbefehlsverfahren. Он је представник традиционалног облика поступка за издавање казненог налога, који се обично назива мандатним поступком, a постоји у већини законодавстава. Тамо казнени налог представља посебну судску, изузетно тужилачку одлуку која се доноси на основу списа, без непосредног контакта суда и странака. Поступак за издавaње казненог налога у БиХ се битно разликује од мандатног поступка. Основна разлика се налази у томе што издавању казненог налога претходи судско рочиште на коме се оптужени изричито изјашњава да ли ће прихватити приједлог тужиоца. Швајцарски Strafbefehlsverfahren је утицао на појаву овог поступка у другим законодавствима, па и у БиХ. Та чињеница указује на потребу познавања основних карактеристика овог чувеног
швајцарског поступка. Нека рјешења из швајцарског Strafbefehlsverfahren
су прихватљива и могла би унаприједити овај поступак и у БиХ.

Published

2017-02-14