ПРАВНИ СТАТУС ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - ПОЗИТИВНОПРАВНИ ОКВИРИ И ПИТАЊЕ ВЕРСКЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Authors

  • Александар Матковић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1750161M

Abstract

у је анализирана материја правног уређивања положаја и међусобног односа цркава и верских заједница на простору Републике Србије. Истраживање је обухватило проучавање Устава Републике Србије, Закона о црквама и верским заједницама, Закона о забрани дискриминације, као и Регистра цркава и верских заједница. Констатовано је да правни поредак Србије гарантује верске слободе, права и верску равноправност, те да законска и подзаконска решења начелно следе уставну концепцију једнакости и верске либералности. Са друге стране, уочена су одређена разилажења између уставних начела и законских одредби, која могу представљати директан или индиректан облик повреде верске равноправности и један од видова легализације и легитимизације дискриминације по верској основи. У томе смислу, примарно су истакнути законско издвајање „традиционалних“ цркава и верских заједница, као и законски изузеци од вршења дискриминације у погледу поступања свештених лица и верских службеника.

Published

2017-02-14