ПОГЛЕД НА АКТУЕЛНУ СУДСКУ ПРАКСУ У ОДАБРАНИМ ЗЕМЉАМА У ВЕЗИ СА СЛУЧАЈЕМ „ШВАЈЦАРАЦ“

Authors

  • Дејан Пилиповић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1750179P

Abstract

Аутор у раду указује на правне проблеме који су настали у примијени права у вези са случајем „швајцарац“ и објашњава основне правне категорије битне за разумијевање разматране проблематике у судској пракси. Ради се о проблему у погледу уговора о кредиту са валутном клаузулом у швајцарском франку насталом усљед „скока“ швајцарског франка. Стављен је акценат на проучавање судске праксе у Републици Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини (РС и ФБиХ) и Републици Хрватској (и ЕУ). С тим у вези, аутор синтетичким погледом на доступну судску праксу у одабраним земљама издваја, из бројних судских одлука, правна питања којима су се бавили судови, наводећи и аргументе судова које сматра значајним за разумијевање изнесених ставова. Судови датих земаља су, некада, различито одговорили на спорна (облигационоправна) питања, па аутор увиђа те различитости, али и заједничке особине и покушава дати коментар о стању судске праксе.

Published

2017-02-14