ДЕФИНИЦИЈА СИЛОВАЊА У МЕЂУНАРОДНОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ

Authors

  • Оливера Шево

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1750223S

Abstract

Рад се бави историјским развојем инкриминације кривичног дела силовања у међународном кривичном праву. Посебан акценат у раду стављен је на одређење дефиниције кривичног дела силовања у међународном кривичном праву као основном проблему рада међународних кривичних судова када је силовање предмет оптужбе. Рад анализира релевантне одредбе статута међународних кривичних судова, као и судску праксу трибунала за бившу Југославију и Руанду у предметима за које се сматра да су битно утицали на одређење дефиниције овог кривичног дела. Посебна пажња посвећује се овој инкриминацији у Римском статуту, као једном од најважнијих извора међународног кривичног права.

Published

2017-02-14