ПРЕДМЕТ ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМОВИНЕ БРАЧНИХ СУПРУЖНИКА

Authors

  • Босиљка Чубриловић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1750239C

Abstract

У току трајања брачне заједнице између супружника не заснива се само лични, већ и имовински однос. Предмет проучавања овог рада је диференцирање имовинских вриједности заједничке имовине супружника у односу на њихову посебну имовину. Иако је законодавац у релевантним одредбама Породичног закона децидно одредио шта улази у заједничку имовину супружника, у пракси се јављају одређене дилеме. Међутим, само постојање института заједничке имовине супружника, као и законске претпоставке о диоби исте на једнаке дијелове, јесу факти који су неспорни и општеприхваћени у савременом праву и представљају цивилизацијску тековину. У наставку рада биће детаљније обрађена питања у вези правне природеи елемената заједничке имовине, те које су то ствари и права која улазе у фонд заједничке имовине.

Published

2017-02-14