ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - ПРАВИЛНИК О РЈЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ДОДЈЕЛОМ У ЗАКУП СТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА КОЈИМА НЕ ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО

Authors

  • Миле Дмичић

Abstract

С обзиром на обавезу доносиоца оспореног правилника да поближе уреди сва питања предности у стамбеном збрињавању породица погинулих бораца, бораца, ратних војних инвалида, цивилних жртава, односно рјешавање стамбених питања одређеног круга лица додјелом одговарајућег стана у закуп, Суд је оцијенио да је поступио у границама својих законских овлашћења када је донио оспорени правилник којим је уредио предметна питања, ради чега и нема повреде начела уставности и законитости.

Published

2017-02-14