ПРИЗНАЊЕ ДОКАЗА ИЗВЕДЕНИХ ОД СТРАНЕ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА СТРАНЕ ДРЖАВЕ

Authors

  • Вељко Икановић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM1447029I

Abstract

Аутор се у овоме раду бави проблематиком
ваљаности и прихватљивости доказа који су у иностранству из-
ведени од стране органа правосуђа за потребе домаћег кривичног
поступка. Полазећи од садржине прописа који уређују овај посту-
пак, указује на одређене правне ситуације и могуће проблеме, начи-
не њиховог рјешавања и поступање суда у тим случајевима.

Published

2017-02-14