МЕЂУНАРОДНOПРАВНА ЗАШТИТА ПРАВА НА ПРИВАТНОСТ

Authors

  • Тијана Шурлан

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM1447047S

Abstract

Право на приватност припада категорији права
која су дубоко утемељена у филозофију људских права, поседују
патину класичног и проученог права, но подједнако и јаку конота-
цију сталне актуелности. У раду се анализира да ли појмови, де-
финиције и постојећи међународноправни нормативни оквир обе-
збеђују адекватну заштиту права на приватност у ужурбаном
информатичком и технолошки напредном свету у коме живимо.
Анализа обухвата универзалне међународноправне норме, регио-
налне међународноправне акте, као и ставове и праксу међуна-
родних органа и судова.

Published

2017-02-14