ПОЛИТИЧКА ПРАВА У КОНТЕКСТУ ЉУДСКИХ ПРАВА

Authors

  • Игор Живковски

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM1447171Z

Abstract

У раду се анализира значај политичких права
грађана у демократском друштву и правном систему. У првом делу
рада дат је приказ основних карактеристика политичких права.
Потом је пажња посвећена односу политичких и људских права.
Посебно је дат опширан приказ врста политичких права, да би у
последњем делу рада била извршена додатна фрагментација теме
на тај начин што се проучава однос изборног права и политичких
права.

Published

2017-02-14