НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ МИЛТОНА ФРИДМАНА

Authors

  • Дејан Лучка

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM1447215L

Abstract

У овом раду је обрађена мисао једног од најути-
цајнијих економиста XX вијека, професора Чикашког универзите-
та Милтона Фридмана. Уз најзначајније биографске податке о
човјеку који је успио измијенити начин на који је економска теорија
функционисала до тада, дато је и његово учење, а теорије које је
конструисао су објашњене кроз призму његових писања, али и кроз
призму критике која га није штедјела. Такође, дат је и кратак
осврт на либералну философију економије. Оно што је специфич-
но за Фридмана је то да је као мало који научник у друштвеном
подручју рада, добио прилику да своје теорије и испроба практич-
но, на радијусу дјеловања који је обухватао читаве државе. У раду
је приказано како је текло то експериментисање.

Published

2017-02-14