ПРАВНА ПРИРОДА МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА

Authors

  • Игор Поповић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM1447239P

Abstract

Циљ рада јесте да се испита правна природа
међународног права. Аутор заузима становиште да се оправдано
може сматрати да оно што се назива међународно право није
објективно право. Међународно право нема све елементе који су
му потребни да би био правни поредак. Недостаје му елеменат
принудности. Наиме, да би се дефинисало међународно право,
треба прво дефинисати шта је то право иопште. Један од не-
изоставних елемената права јесте принуда. Држава као ималац
монопола легалне физичке принуде гарантује остварење права.
Како на међународном нивоу нема суверене организације (свјетске
државе), тако се закључује да иза међународног права не стоји
један суверен субјект који ће обезбиједити остварење тог права.

Published

2017-02-14