ПРАВНИ СУБЈЕКТИВИТЕТ ЗАЧЕТОГ, А НЕРОЂЕНОГ ДЈЕТЕТА

Authors

  • Петра Медаковић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM1447263M

Abstract

Савремено доба је окарактерисано све већим
интересом правника, као и потребама самог друштва за прав-
ном регулативом положаја и заштите нерођеног дјетета. Да би
се одредио овај правни положај, прво је потребно дати одговор
на питање када започиње људски живот, тј. када заправо на-
стаје човјек, јер управо је настанак живота круцијалан за сти-
цање правног субјективитета. У правној теорији доминантна су
три становишта о правном статусу насцитуруса и то: правни
субјективитет се стиче зачећем, правни субјективитет се стиче
рођењем или треће рјешење које говори о специфичном правном
положају nasciturus-а. У зависности од прихваћеног становишта,
разликује се и обим правне, првенствено грађанскоправне зашти-
те nasciturus-а.

Published

2017-02-14