УГОВОР О ПУТНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ

Authors

  • Зорица Шиповац

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM1447285S

Abstract

Анализа уговора о путном здравственом осигу-
рању у Републици Србији, као и у Републици Српској је од великог
значаја, за све нас, без обзира да ли се ради о осигураницима или
оштећенима. Значај се огледа у повећаном броју уговора који се
свакодневно склапају, услед учесталих путовања било које врсте.
Циљ овог рада јесте разумевање и развијање потребе за уговори-
ма о путном здравственом осигурању, његов допринос сигурности
осигураника, иновативности осигуравајућих друштава и продајне
стратегије, као и побољшању односа са клијентима. Захваљујући
развоју нових технологија у комбинацији са квалитетним радним
искуством, отвара се нова перспектива у делу заштите клијена-
та, сервисирања њихових потреба, унапређења процеса накнаде
штета, као и смањења превара у осигурању.

Published

2017-02-14