БЕРИСЛАВ ПАВИШИЋ И ТАДИЈА БУБАЛОВИЋ: МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО

Authors

  • Миодраг Симовић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM1447329S

Abstract

У фебруару 2013. године у издању Правног факултета Уни-
верзитета из Ријеке појавила се књига ,,Међународно кривично
право“, чији су аутори др Берислав Павишић1 (редовни професор
Кривичног процесног права, Упоредног и међународног кривич-
ног права и Криминалистике на Правном факултету у Ријеци, го-
стујући професор на Правном факултету Универзитета у Мацера-
ти/Италија, Полицијској академији у Загребу, предавач на постди-
пломским студијама на Средњоевропском Универзитету у Будим-
пешти, Факултету криминалистичких наука у Сарајеву и Правном
факултету у Мостару) и др Тадија Бубаловић2 (ванредни професор
Кривичног процесног права и Упоредног и међународног кривич-
ног права на Правном факултету у Ријеци и на правним факултети-
ма у Тузли). Књига је заправо, истраживачки налаз свеобухватног
вишегодишњег рада ових аутора.

Published

2017-02-14