ДОЦ. ДР РАДОМИР НЕШКОВИЋ: ,,НЕДОВРШЕНА ДРЖАВА – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ“, У ИЗДАЊУ ФОНДАЦИЈЕ „ФРИДРИХ ЕБЕРТ“, БАЊА ЛУКА, 2012.

Authors

  • Миле Дмичић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM1447339D

Abstract

Сам назив књиге указује на актуелност њеног садржаја, али и
на сложеност обрађене проблематике уопште. Аутор доц. др Радо-
мир Нешковић, књигом НЕДОВРШЕНА ДРЖАВА – ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, на занимљив начин присту-
па основним питањима стварања, уређења и функционисања др-
жаве у Босни и Херцеговини.
У првом дијелу књиге аутор се бави основним елементима
националних идентитета у Босни и Херцеговини и њиховим обли-
цима, трагајући за узроцима данашњих националних идентитета.
Аутор није имао намјеру да историјски елаборира наведену мате-
рију која је систематски обрађена у дјелима многих аутора, али
његово бављење историјским чињеницама било је у сврху прона-
лажења основних елемената националних идентитета који су оп-
стали кроз вријеме све до данас.

Published

2017-02-14