СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА У ЛЕГИСЛАТИВИ И ПРАКСИ У БИХ

Authors

  • Љиљана Мијовић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1851009M

Abstract

Рад се бави анализом нормативних оквира и судске прак-
се у односу на слободу изражавања, дефинисану чланом 10. Европске кон-
венције о основним људским правима и слободама у Босни и Херцеговини,
те односом који постоји између слободе изражавања на једној, и других
права из Конвенције, на другој страни.
У вези с тим, у раду је стављен нагласак на питања поштовања истих
права у сфери новинарства и медија уопштено, начине одмјеравања супро-
тстављених права, питање клевете, заштите повјерљивости новинарских
извора, те, као све значајније, и питање правног положаја „звиждача“.

Published

2019-11-18