ПРАВО НА ДОСТОЈАНСТВО У УМИРАЊУ (ЕУТАНАЗИЈУ)

Authors

  • Босиљка Чубриловић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1851117C

Abstract

Предочени рад настао је као резултат ауторовог личног
увјерења онеопходности законодавног регулисања института еутана-
зије, у смислубезрезервног поштовања основних људских права. С тим у
вези, у даљем тексту бавимо се аргументацијом која поткрепљује зау-
зети став, дилемом о (не)постојању права на смрт као пандан праву на
живот,питањем релевантности квалитета живота у контексту еута-
назије, тепојмовном објашњењу, ријетко помињаног института „пацијен-
тов тестамент“ као нужно, пратећег сегмента легализације еутана-
зије. Аутор прави и кратак пресјек тренутног стања регулације „права
на достојанствену смрт“ у Грађанском законику Републике Србије, који
је још увијек у фази преднацрта.

Published

2019-11-18