ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ БАНКЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Authors

  • Мирослав Милосављевић
  • Јелена Милосављевић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1851167M

Abstract

Због великог значаја банака у привредном систему и с озиром
да се на основу банкарских послова остварују јавни и приватни интереси,
у раду се изучава појмовно одређење банке, врсте банака, оснивање банке,
управљање њеним радом и пословањем, индивидуализација банке, правно
пословање, однос банке са клијентима и престанак банке.
Приликом изучавања наведене области коришћен је, првенствено, нор-
мативни метод, да би се сазнала садржина правних норми са којима се
уређује област банкарства, пре свега у Републици Србији.

Published

2019-11-18