ПРАВА ДЈЕТЕТА У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Authors

  • Љиљана Мијовић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1952039M

Abstract

Иако права дјетета као засебна категорија не постоје у
Европској конвенцији о заштити људских права и основних слобода, бројни
су случајеви у пракси Европског суда за људска права у којима се Суд бавио
овим правима, а на основу примјене чланова Конвенције којима је регули-
сано право на живот, забрана мучења, нечовјечног или понижавајућег по-
ступања и кажњавања, забрана ропства и присилног рада, право на пра-
вично суђење, право на породични живот, слобода мишљења, савјести и
вјероисповијести, слобода изражавања, слобода окупљања и удруживања,
право на образовање и забрана дискриминације. Из презентоване праксе
видно је да се, захваљујући принципу универзалности у погледу круга лица
који се могу обратити Европском суду, дјеца пред овим Судом појављују
као субјект поступка, а не као објекат заштите.
У раду се анализирају неки од предмета који се тичу права дјетета,
а у којима је Европски суд заузео одређене ставове као стандарде посту-
пања. Из анализиране праксе такође је видно да је Суд, вођен чињеницом
да се ради о једној од најрањивијих категорија сваког друштва, у сваком
од тих предмета примјењивао не само Европску конвенцију, већ и све рас-
положиве инструменте заштите права дјетета на међународном нивоу.

Published

2019-12-18
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi