ДЈЕЛОТВОРНОСТ ЖАЛБЕ У ПОСЕБНИМ УПРАВНИМ ПОСТУПЦИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ/БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Authors

  • Дражен Миљић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1952081M

Abstract

Закон о општем управном поступку Републике Српске про-
писује да се у управним областима за које је законом прописан посебан
поступак поступа по одредбама тог закона али да те одредбе морају
бити у сагласности с основним начелима утврђеним Законом о општем
управном поступку. Данас, у позитивном праву Републике Српске постоје
бројни посебни управни поступци којима се битно одступа од основних
начела утврђених Законом о општем управном поступку. Та одступања
се не могу оправдати специфичностима природе рјешавања у појединим
управним областима и она се значајно рефлектују и на правни положај
странке. У раду се настоји приказати какав је одраз тих одступања на
правни положај странке кроз анализу дјелотворности жалбе у посебним
управним поступцима.

Published

2019-12-18