КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И ОСИГУРАЊE ОД ОДГОВОРНОСТИ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА УПРАВЕ

Authors

  • Дамјан Даниловић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1952099D

Abstract

Уговори којима се директори и чланови управа компа-
нија осигуравају од одговорности за проузроковање штете начињене
управљањем компанијама биљеже вишедеценијски развој. Са становишта
осигуравајућих компанија то је још један сегмент у оквиру пословне понуде
односно нови извор финансирања. Са становишта система корпоратив-
ног управљања то је један од инструмената корпоративног управљања,
који је у различитим развојним фазама имао и различиту улогу. Аутор се
бави утицајем ових уговора на систем корпоративног управљања, ана-
лизирајући неке од позитивних ефеката, али се првенствено анализирају
негативни ефекти осигурања у контексту стварања сметњи за пости-
зање циљева корпоративног управљања.

Published

2019-12-18