ПОЈАМ НОРМАТИВНЕ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Authors

  • Роберт Шврака

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1952115S

Abstract

Нормативна глобализација се у овом раду разматра са
правно теоријског аспекта имајући у виду суштину коју овај процес са
собом носи. У том циљу биће изнесена опсежна анализа процеса глобали-
зације, те процеса нормативне глобализације. Тај процес је, као што ће
се видјети, само један од сегмената глобализацијске идеје. Замисао овог
рада јесте да читаоцу поближе одреди карактеристике процеса норма-
тивне глобализације како би се на прави начин могло разумјети дејство
овог процеса.

Published

2019-12-18