НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ У ПРАВОСУДНОЈ ПРАКСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Authors

  • Миодраг Симовић
  • Драган Јовашевић
  • Владимир Симовић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1952129S

Abstract

Од 2002. године када је у кривичноправни систем Републи-
ке Србије уведено кривично дјело насиље у породици, ова се инкриминација
стално развијала у правцу побољшања ефикасности законских решења.
Најзначајније рјешење насиља у породици прописује Кривични законик
из 2005. године. Поред правно-теоријског приказа, у циљу указивања на
основне карактеристике законских рјешења у праву Републике Србије и
начин њихове инплементације у судској пракси Србије од стране надлеж-
них правосудних органа, у раду се анализирају статистички подаци Репу-
бличког завода за статистику за територију Републике Србије у периоду
2006-2016. године. Посебан дио рада се огледа у анализи казнене полити-
ке судова при пресуђењу пријављених кривичних дјела (односно њихових
учинилаца) како би се утврдила строгост или благост изречених врста и
мјера кривичних санкција у конкретним случајевима.
Послије усвајања Истанбулске конвенције, ова инкриминација добија
нову садржину, смисао и значај. Тако је 2016. године донијет посебан Закон
о спрјечавању насиља у породици са системом хитних мјера које треба да
спријече могућност понављања вршења овог кривчног дјела. Међутим, и
поред прописаних строгих казни затвора за учиниоце овог кривичног дје-
ла, његово практично оживотворење у судској статистичкој пракси ука-
зује на: висок обим, структуру и динамику кривичних дела ове врсте; ви-
сок проценат одбачених кривичних пријава, обустава и прекида истраге,
и благу казнену политику судова, која и поред прописане казне затвора,
најчешће изриче друге врсте кривичних санкција.

Published

2019-12-18
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi