СИРОМАШТВО И ЗЛОЧИН НА УЛИЦАМА ГРАДОВА

Authors

  • Марина Симовић
  • Александар Михајловић
  • Миомира Костић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1952157S

Abstract

У раду, аутори настоје да укажу на значај одређења кри-
миналитета на улицама градова, или појаве познате као street crime. Исти-
чу да се у криминолошким расправама из области феноменологије, посебна
пажња обраћа на просторну дистрибуцију криминалитета, између града
и села, на примјер, као и у појединим областима града. Указују на узрочно-
посољедичну повезаност између сиромаштва и криминалитета, посебно
уличног криминалитета. У другој декади 21. вијека ова појава није иско-
ријењена, па и даље пoстоји велики број радова, као и научних скупова, у
којима је истакнут значај борбе против ове највидљивије форме викти-
мизације људи у градским срединама.

Published

2019-12-18