ОПШТА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИНУДНИМ НЕСТАНКОМ ЛИЦА КАО ОБЛИКОМ ЗЛОЧИНА ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТИ

Authors

  • Оливера Шево

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1952177S

Abstract

Рад се бави анализом два кључна и почетна питања у
вези са принудним нестанком лица као обликом злочина против човечно-
сти – историјским развојем овог института и изворима права у погледу
овог кривичног дела. У том смислу, рад је подељен на два дела. У првом
делу, анализира се историјски развој института од нирнбершког суђења,
до данас. Други део се односи на изворе права у погледу овог кривичног
дела. У раду се хронолошки наводе и анализирају извори, како међународ-
ног кривичног права, тако и међународног јавног права и права људских
права који су од одлучујућег утицаја на ову инкриминацију и њен развој.

Published

2019-12-18