ГРАЂАНСКО ПРАВО, КЊИГА 1 - УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО (прво издање)

Authors

  • Босиљка Чубриловић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1952217C

Abstract

Студентима Правног факултета Универзитета у Бањој Луци (а и ши-
рој научној јавности) од 2018. године доступно је прво издање уџбеника
Грађанско право, Књига 1 – Увод у грађанско право, аутора проф. др Илије
Бабића и проф. др Раденка Јотановића.
Грађанско право, Књига 1 – Увод у грађанско право, аутора проф. др
Илије Бабића и проф. др Раденка Јотановића, структуром и садржајем, не
само да иде у корак са позитивним законодавством Републике Српске и
Босне и Херцеговине и заузетим ставовима јудикатуре у овој области права,
него је, обимом, као и језгровитим, квалитетним и разумљивим стилом пи-
сања, у потпуности прилагођена студентима основних академских студија.

Published

2019-12-18