ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Authors

  • Љубомир Ожеговић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1952223O

Abstract

Питање адекватности критеријума на основу којих се одређује статус
репрезентативног синдиката, односно удружења послодаваца, као легитим-
них учесника у закључивању Општег колективног уговора, искључиво је
ствар законодавне политике коју Уставни суд није надлежан да оцјењује.

Published

2019-12-18