ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Authors

  • Милена Симовић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1952247S

Abstract

Не постоји повреда права из члана II/3д) Устава Босне и Херцеговине
и члана 5 став 1 тачка ц) и став 3 Европске конвенције за заштиту људ-
ских права и основних слобода када су редовни судови дали релевантне
и довољне разлоге за закључак о постојању основане сумње да је апелант
починио кривично дјело које му се ставља на терет, односно да постоји
оправдана бојазан да би апелант, за случај да буде пуштен на слободу, мо-
гао поновити кривично дјело, те када су дати релевантни и довољни раз-
лози за закључак због чега сврха притвора не би могла бити остварена
одређивањем блажих мјера.

Published

2019-12-18