Vannastavna fizička aktivnost dece starijeg školskog uzrasta i nivo kardiorespiratorne forme // Extracurricular Physical Activity of Children of Older School Age and Cardiorespiratory Fitness Level

Authors

  • Zoran Đokić Fakultet za sport i turizam, Novi Sad
  • Kemal Idrizović Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić
  • Slaven Dulić Fakultet za sport i turizam, Novi Sad
  • Dragomir Levajac Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1402093DJ

Abstract

Istraživanje sa ciljem procene vannastavne fizičke aktivnosti i fizičke forme sprovedeno je na uzorku od 333 učenika starijeg školskog uzrasta. Analize su sprovedene prema polu, školskom urastu i vannastavnoj fizičkoj aktivnosti. Učenici i učenice petih razreda su najmanje uključeni u vannastavnu fizičku aktivnost. Učenici su aktivniji u odnosu na učenice. Kod učenika i učenica koji nisu fizički aktivni vrednosti indeksa telesne mase su povišene (gojaznost kod fizički neaktivnih učenika je 5.2 – 6.2%, kod učenica 3.4 – 6.7%, dok je kod fizički aktivnih učenika 1.2-1.4%, i učenica 0.7-2.1%). Kod učenica, u svim analiziranim grupama zabeležena je gojaznost. Osim kod učenica petog razreda, između svih ostalih grupa ispitanika, zabeležena je statistički značajna razlika u odnosu na vrednosti kardirespiratorne forme, u korist ispitanika koji su imali vannastavnu fizičku aktivnost. Kardiorespiratorna forma je uglavnom ispod nivoa dobrih u odnosu na optimalne kriterijume.

Published

2014-12-26