Komparativna analiza efikasnosti šutiranja u rukometu na ep 2012. godine // A Comparative Analysis of Shooting Efficiency in Handball at Euro 2012

Authors

  • Naim Ćeleš Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću
  • Milenko Vojvodić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Banja Luka
  • Nijaz Skender Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1402131C

Abstract

Analizom situacione efikasnosti 47 utakmica u obe faze takmičenja sa Evropskog prvenstva u rukometu održanog 2012. godine u Srbiji utvrđena je situaciona efikasnost šutiranja na gol sa šest pozicija (šut sa 6 m, šut sa 9 m, šut sa 7 m, šut iz prolaza, šut sa krila i šut iz kontra napada), sa napomenom da je svaki šut sa ovih pozicija analiziran kao uspješno šutiranje ili neuspješno šutiranje. Uzorak je bio podijeljen u dvije grupe (pobjeda i poraz). Rezultati deskriptivne statistike su pokazali razlike prosječnih rezultata u svim varijablama između pobjedničkih i poraženih ekipa. Značajnost razlika je provjerena T testom. Utvrđeno je da se prosječni rezultati između pobjedničkih i poraženih ekipa statistički značajno razlikuju u varijablama UBG, PROC, ŠKRUS i Š9MNE, dok ostale utvrđene razlike nisu statistički značajne na ovom nivou zaključivanja.

Published

2014-12-26