Multimedijski pristup određivanju graničnih vrijednosti elemenata životne sredine sa aspekta uticaja na zdravlje sportista // Multimedia Approach to Determination of Environmental Exposure Limits From the Aspect of Impact on the Health of Sportsmen

Authors

  • Veljko Đukić Fakultet zdravstvenih nauka, Panevropski univerzitet „Apeiron“, Banja Luka
  • Cvijetin Živanović Fakultet zdravstvenih nauka, Panevropski univerzitet „Apeiron“, Banja Luka

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1402138DJ

Abstract

Analizirani su nedostaci današnjeg monomedijskog pristupa određivanja graničnih koncentracija zagađenja medija životne sredine (vazduh, voda, hrana) sa aspekta uticaja na zdravlje sportista. Na primjeru zagađenja živom u dva geografska područja pokazana je nekonzistentnost i neekonomičnost ocjene ugroženosti sportista ako su granične vrijednosti donešene u postupku za svaki medij posebno, a na primjeru zagađenja vazduha, vode i hrane fenolom dokazuje se da se u različitim područjima mogu primjenjivati različite granične koncentracije za istu materiju u istom mediju uz primjenu multimedijskog pristupa određivanju graničnih vrijednosti.

Published

2014-12-26