Odnos turista prema sportsko-rekreativnim sadržajima kao dijelu turističke ponude

Authors

  • Marko Bogosavac Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine
  • Saša Jovanović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet Banja Luka
  • Predrag Dragosavljević Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet Banja Luka

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1201005B

Abstract

U skladu sa pravcima razvoja banjalučke regije, turizam se naglašava kao jedna od prioritetnih privrednih djelatnosti. Problem istraživanja je utvrditi odnos posjetilaca turističkih destinacija banjalučke regije prema sportsko–rekreativnom vježbanju uopšte i sportsko–rekreativnom vježbanju kao dijelu turističke ponude, te utvrđivanje veza demografskih karakteristika posjetilaca i njihovog odnosa. Generalno posmatrajući, cilj ovog rada je iznalaženje faktora i mogućnosti unapređenja sportsko-rekreativnih sadržaja i objekata u turističkoj ponudi na području banjalučke regije, kao dijela turističke ponude. Dobijeni rezultati ukazuju na pozitivan odnos ispitanika prema sportsko-rekreativnim sadržajima kao dijelu turističke ponude i na potrebu poboljšanja istih. Statistički se značajno razlikuju odnos ispitanika različite stručne spreme gdje pozitivan odnos iskazuju ispitanici sa višom stručnom spremom. Uočeno je da postoji potreba za povećanim učešćem kvalitetnih sportsko-rekreativnih programa koji će svoje mjesto naći u turističkoj ponudi banjalučke regije.

Published

2012-03-15