Relacije morfoloških varijabli i ravnoteže i fleksibilnosti kod učenica sedmog razreda

Authors

  • Milovan Ljubojević Košarkaški klub „Podgorica“, Podgorica
  • Dragoljub Višnjić Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu, Beograd
  • Jelena Ilić Republički zavod za sport, Beograd

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1201011L

Abstract

Morfološke osobine učenica na starijem školskom uzrastu su veoma različite i stoga dolazi i do velikih razlika u motoričkom ponašanju i rješavanju određenih motoričkih kretnji. U ovom istraživanju su se ispitivale relacije morfoloških varijabli i ravnoteže i fleksibilnosti na uzorku od 67 učenica 7. razreda osnovne škole. Nezavisne varijable su bile: visina, težina, obim podlaktice i potkoljenice; kožni nabori nadlaktice, trbuha i leđa, a zavisne: test ravnoteže – stajanje na jednoj nozi zatvorenih očiju i testovi za mjerenje fleksibilnosti: špagat i duboki pretklon na klupici. Podaci su obrađeni pomoću koeficijenta korelacije i linearne regresione analize. Rezultati su pokazali da je na osnovu poznavanja obima potkoljenice bilo moguće predvidjeti rezultate učenica na testovima fleksibilnosti - špagatu i dubokom pretklonu na stolici. Takođe, čini se da na ispitivanom uzrastu kod djevojčica ne postoji značajna povezanost između morfoloških varijabli i stajanja na jednoj nozi zatvorenih očiju kao pokazatelja sposobnosti ravnoteže.

Published

2012-03-15