Uticaj eksperimentalnog programa za razvoj funkcionalnih sposobnosti kod mladih fudbalera

Authors

  • Vidosav Lolić Fakultet sportskih nauka, Banja Luka, Panevropski univerzitet „Apeiron“
  • Slobodan Goranović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci
  • Osmo Bajrić Fakultet sportskih nauka, Banja Luka, Panevropski univerzitet „Apeiron“
  • Dejan Lolić Fakultet sportskih nauka, Banja Luka, Panevropski univerzitet „Apeiron“

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1201029L

Abstract

Osnovni cilj istraživanja je utvrđivanje efekata eksperimentalnog programa primjenom „kružnog“ oblika rada na razvoj funkcionalnih sposobnosti kod eksperimentalne grupe fudbalera. Uzorak ispitanika sačinjavalo je ukupno 66 zdravih osoba muškog pola, učenika osnovnih škola u regionu Banja Luke, uzrasta 12 godina ±6 meseci. Cjelokupni uzorak ispitanika bio je podjeljen na dva subuzorka. Prvi subuzorak, njih 33, činili su eksperimentalnu grupu. U ovu grupu svrstani su oni ispitanici koji su na osnovu testiranja usmjereni za fudbal u klubovima regiona Banja Luke. Drugi subuzorak, njih 33, činili su kontrolnu grupu, koji su imali samo redovnu nastavu fizičkog vaspitanja u školi kao oblik organizovane fizičke aktivnosti. Kod oba subuzorka, na inicijalnom i finalnom mjerenju bilo je primenjeno četiri testa za procjenu funkcionalnih sposobnosti. Sproveden je eksperimentalni program u okviru dodatne nastave fizičkog vaspitanja sa 36 časova primjenom „kružnog“ oblika rada, sa ciljem povećanja nivoa funkcionalnih sposobnosti. Transformacije funkcionalnih sposobnosti na kraju eksperimentalnog perioda kod oba subuzorka utvrđene su analizom varijanse na multivarijantnom i univarijantnom nivou. Rezultati su pokazali da su utvrđene statistički značajne pozitivne transformacije funkcionalnih spososobnosti, u finalnom mjerenju u odnosu na inicijalno stanje, kod eksperimentalne grupe na multivarijantnom nivou (Q = .000). Kod kontrolne grupe na kraju eksperimentalnog perioda nisu utvrđene statistički značajne promjene funkcionalnih sposobnosti pod uticajem nastave fizičkog aspitanja(Q = .102).

Published

2012-03-15