Komparativna analiza preciznosti kao specifične motoričke sposobnosti u odbojci

Authors

  • Tamara Karalić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci
  • Aleksandra Vujmilović Medicinska škola, Banja Luka
  • Vladan Savić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1201041K

Abstract

Predmet ovog istraživanja jeste preciznost kao faktor uspješnosti kod odbojkaša i odbojkašica. Cilj u istraživanju je da se utvrdi struktura antrpomotoričke sposobnosti preciznosti za odbojkaše i odbojkašice. Uzorak ispitanika činilo je ukupno 80 odbojkaša i odbojkašica, članova odbojkaških klubova starosti od 14 do 16 godina. Korišteno je 6 motoričkih testova za procjenu sljedećih sposobnosti: preciznost pogađanja ciljeva u horizontalnoj ravni, preciznost pogađanja ciljeva u vertikalnoj ravni. Utvrđeno je da postoje određene manifestne dimenzije unutar posmatranog prostora definisanog kao prostor preciznosti. Zatim, da u strukturi ovog prostora kod odbojkaša i odbojkašica, djeluju preciznosti pogađanja ciljeva prstima i ‘’čekićem’’ u horizontalnoj i vertikalnoj ravni.
Generalno je zaključeno da u strukturi tehničko-taktičkih elemenata djeluju posebni tipovi preciznosti u odbojci, koji se mogu definisati kao preciznosti u tehnici dodavanja lopte prstima, tehnici dodavanja ‘’čekićem’’ i tehnici smečiranja.

Published

2012-03-15