Razredna klima kao faktor sukoba u komunikaciji između učenika i nastavnika

Authors

  • Perica Ivanek JU Poljoprivredna i medicinska škola, Brčko distrikt
  • Biljana Mikić Nezavisni istraživač, Brčko distrikt
  • Jasmina Karabašić Nezavisni istraživač, Banovići

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1201059I

Abstract

U ovom empirijskom radu pokušali smo sagledati problem komunikacije i interakcije između učenika i nastavnika u svakodnevnoj nastavnoj praksi posmatrajući ga sa aspekta razredne klime. Naime, željeli smo ispitati stavove učenika i nastavnika vezane za uticaj razredne klime na pojavu nesporazuma i sukoba u nastavi. Uzorak ispitanika na kome je sprovedeno istraživanje su učenici trećih razreda srednje stručne škole i gimnazije kao i njihovi nastavnici. Varijabla je zavisna atributivna: razredna klima kao faktor sukoba u komunikaciji između učenika i nastavnika, razložena na jednak broj indikatora podijeljenih u dvije grupe (prva: indikatori koji sprečavaju sukobe, i druga: indikatori koji iniciraju sukobe u komunikaciji između učenika i nastavnika). Razultat istraživanja bi nam trebao bar donekle dati jasniju sliku u kojim segmentima se razlikuje percepcija učenika i nastavnika vezana za razrednu radnu klimu kao faktor eventualnih nesporazuma i sukoba u komunikaciji između direktnih sudionika nastavnog procesa.

Published

2012-03-15