Efekti dodatne nastave na razvoj funkcionalnih sposobnosti kod učenika osnovnih škola

Authors

  • Nataša Branković Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš
  • Dejan Milenković Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš
  • Nikša Lolić Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1102098B

Abstract

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 26 ispitanika, učenika osnovnih škola, starih 13 i 14 godina, obuhvaćenih nastavnim radom u okviru dodatne nastave osnovnih škola u Nišu. U istraživanju je primenjeno 3 varijble za procenu funkcionalnih sposobnosti i to: vitalni kapacitet pluća (FVKPL), Margarija test (FMARG) i makimalna potrošnja kiseonika (FO2LM).
Osnovni cilj istraživanja je bio da se utvrde globalne kvantitativne promjene (razlike) funkcionalnih sposobnosti nastale pod uticajem programiranog rada u okviru dodatne nastave.
Za analizu eventualnih promena (razlika) između inicijalnog i finalnog merenja funkcionalnih sposobnosti primenjena je kanonička diskriminativna analiza.
Na osnovu dobiijenih rezultata kanoničke diskriminativne analize utvrđeno je da programirani nastavni rad u okviru dodatne nastave proizveo statistički značajne globalne kvantitativne promene funkcionalnih sposobnosti.

Published

2011-12-15