Mogućnosti razvoja peintbola na Fruškoj gori

Authors

  • Aleksandra Vujko Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
  • Jovan Plavša Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1102103V

Abstract

Peintbol bi u prirodnom okruženju uticao na kompletan bio-psiho-socijalni status čoveka, tako da bi sama aktivnost bila jedan od najboljih sredstava otklanjanja negativnih efekata modernog načina života. U tom smislu za cilj rada je postavljeno da se prikažu dobrobiti koje peintbol može imati za čoveka i potencijali Fruške gore za njegovo upražnjavanje. Intervju sa stručnjacima iz Pokrajinskog sekreatrijata za zaštitu životne sredine, Nacionalnog Parka i kluba za peintbol, pomoglo je u analizi prednosti i nedostataka, povoljnosti i nepovoljnosti peintbola kao dela turističke sportsko-rekreativne antistres ponude Fruške gore.

Published

2011-12-15