Stavovi prema reklamiranju u sportu u odnosu na učestalost posmatranja sportskih događaja

Authors

  • Duško Bjelica Univerzitet Crne Gore, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić
  • Stevo Popović Univerzitet Crne Gore, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1102114B

Abstract

Cilj ove studije se odnosi na provjeravanje i analiziranje stavova potrošača prema reklamiranju u sportu u odnosu na učestalost posmatranja sportskih događaja, dok je uzorak ispitanika obuhvatio 433 punoletna građanina koji su bili podijeljeni na sljedeće entitete, prije svega one koji, uopšte ne posmatraju sportske događaje, zatim one koji ih posmatraju od jednog do 30 minuta, 31–60 minuta, 61–90 minuta, 91–120 minuta, kao i one koji sportske događaje posmatraju više od 120 minuta tokom uobičajenog dana. Uzorak promjenljivih je sačinjavao sistem od tri suda, a ispitanici su ih ocjenjivali prema sedmo-stepenoj Likertovoj skali vrijednosti. Od statističkih procedura, korišćene su multivarijatna analiza varijanse (MANOVA), univarijatna analiza varijanse (ANOVA) i LSD Post Hoc test putem kojih je utvrđeno da se značajne razlike između subuzoraka pojavljuju na multivarijatnom nivou kao i kod sve tri promjenljive na nivou značajnosti od p=.05. Rezultati su pokazali da ispitanici koji učestalije posmatraju sportske događaje imaju značajno pozitivnije stavove prema reklamiranju u sportu, u odnosu na ispitanike koji uopšte ne posmatraju sportske događaje, ali i na ispitanike koji posmatraju sportske događaje u maloj mjeri.

Published

2011-12-15