Evaluacija efekata transformacionih procesa funkcionalnih sposobnosti primjenom dva modela rada kod učenika

Authors

  • Slobodan Goranović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci
  • Nikša Lolić Fakultet sportskih nauka, Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka
  • Pane Mandić Fakultet sportskih nauka, Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka
  • Velibor Srdić Fakultet sportskih nauka, Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1102120G

Abstract

U ovom radu urađena je evaluacija kumulativnih efekata transformacionih procesa funkcionalnih sposobnosti, nakon primjene dva modela rada, a na osnovu procjene finalnog stanja. Uzorak ispitanika čini 52 učenika osnovnih škola, hronološke starosti od 11-12 godina (± 6 mjeseci), podjeljenog u dvije grupe: I grupu (kontrolnu) čini 26 učenika kojima je redovna nastava fizičkog vaspitanja bila jedini oblik vježbanja, a II grupu (eksperimentalnu) čini 26 učenika koji su pored nastave fizičkog vaspitanja bili uključeni u precizno definisani eksperimentalni program rada (intenzivno hvatanja i dodavanja lopte u rukometu), u trajanju od 12 sedmica. U ovom istraživanju su obrađeni podaci prikupljeni nakon inicijalnog i finalnog testiranja učenika, sa ciljem da se utvrde transformacije funkcionalnih sposobnosti učenika, metodom paralelne analize rezultata eksperimentalne grupe u odnosu na kontrolnu grupu. Rezultati istraživanja ukazuju da je kod ispitanika eksperimentalne grupe na kraju eksperimentalnog perioda u odnosu na kontrolnu grupu došlo do statistički značajnog povećanja nivoa kod svih primjenjenih testova funkcionalnih sposobnosti.

Published

2011-12-15