Struktura motoričkog prostora fudbalera kadetskog uzrasta

Authors

  • Vidosav Lolić Panevropski univerzitet „APEIRON“, Fakultet sportskih nauka, Banja Luka
  • Osmo Bajrić Panevropski univerzitet „APEIRON“, Fakultet sportskih nauka, Banja Luka
  • Dejan Lolić Panevropski univerzitet „APEIRON“, Fakultet sportskih nauka, Banja Luka

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1102152L

Abstract

Istraživanje je provedeno na uzorku od 88 ispitanika uzrasne dobi 13 do 14 godina, koji aktivno treniraju fudbal i nastupaju za svoje klubove i to: FK »Borac« , FK »BSK«, FK »Vrbas« FK »Naprijed« i FK »Omladinac« svi iz Banja Luke.
U istraživanju je primijenjen skup od deset varijabli za procjenu bazičnih motoričkih sposobnosti koji hipotetski pokrivaju prostor eksplozivne i repetitivne snage, brzine i aerobne izdržljivosti.
Osnovni cilj istraživanja bio je utvrđivanje latentne strukture bazičnih motoričkih sposobnosti ispitanika fudbalera kadetskog uzrasta.
Za utvrđivanje latentne strukture primijenjenih bazičnih motoričkih sposobnosti primijenjena je faktorska analiza.
Na osnovu dobijenih rezultata faktorske analize može se konstatovati da su u prostoru bazičnih motoričkih sposobnosti kod ispitivanog uzorka ispitanika ekstrahovane (izolovane) četiri latentne dimenzije (faktora) koje se definišu kao faktor eksplozivne snage, faktor sprinterske brzine, faktor repetitivne snage i faktor aerobne izdržljivosti.

Published

2011-12-15