Analiza uticaja motoričkih sposobnosti učenika srednje škole na rezultate u nekim košarkaškim testovima

Authors

  • Senad Bajrić Mješovita srednja tehnička škola, Travnik
  • Osmo Bajrić Panevropski univerzitet „APEIRON“, Fakultet sportskih nauka, Banja Luka
  • Pane Mandić Panevropski univerzitet „APEIRON“, Fakultet sportskih nauka, Banja Luka

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1102157B

Abstract

Istraživanje je provedeno na uzorku od 120 ispitanika - učenika prvog i drugog razreda Mješovite srednje tehničke škole u Travnika, koji su u školskoj 2009/2010 - toj godini redovno pohađali nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja. U istraživanju je primijenjen skup od devet motoričkih varijabli po prijedlogu EUROFIT baterije testova.
Osnovni cilj istraživanja je bio da se utvrdi uticaj motoričkih sposobnosti na rezultatsku uspješnost u nekim košarkaškim testovima, kao i da se utvrdi nivo usvojenosti nastavnog gradiva iz košarke.
Za analizu uticaja motoričkih sposobnosti na rezultatsku uspješnost u nekim košarkaškim testovima primijenjena je regresiona analiza.
Analizirajući rezultate regresione analize može se zaključiti da su statistički najznačajniji uticaj na kriterijske varijable ostvarile sljedeće motoričke sposobnosti: taping rukom (MBFTAP),trčanje 10x5 m (ŠATL10x5), ravnoteža „flamingo“ (FLAMIN), skok u dalj iz mjesta (MFESDM) i izdržaj u zgibu (MSAVIS).

Published

2011-12-15